Bez dobrovoľníkov a partnerov to nejde

Spolupracuj ako dobrovoľník

Prečo to bez dobrovoľníkov a partnerov nejde

skautská organizácia je najväčšia organizácia pre deti, mládež aj dospelých na svete

je dobrovoľnícka

všetci činovníci pracujú pre deti a mládež bezplatne

akákoľvek pomoc pre dobrú vec sa preto zíde

Contact Us

Návrat hore