Znak historickej komisie

02. November 2014
MIROSLAV JÍZDNÝ ORIM

V striebornej hlave štítu dve červené päťcípe hviezdy, medzi nimi z dolného poľa štítu vrastajúci modrý hrot magnetky kompasu. V dolnom modrom poli štítu strieborná heraldická ľalia s červeným gotickým dvojramenným krížom v prostrednom hornom lístku sprevádzaná vpravo hore zlatou gotickou majuskulou „H“ a vľavo hore zlatou gotickou majuskulou „K“.

Contact Us

Návrat hore