Aktivity komisie

ASI 150 GB NASKENOVANÝCH
ARCHÍVNYCH MATERIÁLOV

Spolupráca so Skautským inštitútom v Prahe

naši členovia vycestovali do Prahy už viac krát a v skautskom archíve Junáka – českého skauta naskenovali množstvo archívneho materiálu;
dopĺňajú sa archiválie k dejinám skautingu na Slovensku spracované už skupinou Arch Scout;
objavili sme aj viacero cenných archiválií, najmä z fondov S–0 Slovenský skauting

PUBLIKUJEME VLASTNÉ ODBORNÉ PRÁCE A ČLÁNKY

k celoslovenským alebo lokálnym dejinám skautingu na Slovensku

znak Historickej komisie Slovenského skautingu

znak bol prijatý v auguste 2015; jeho autorom je Ing. Miroslav Jízdný, skautským menom Orim

Contact Us

Návrat hore