Historická komisia

Máme radi históriu, sme historická komisia Slovenského skautingu

predseda historickej komisie

Jozef Mikloš Mufi

zástupca predsedu

Peter Janota Slížik

Nadväzujeme na 100-ročnú históriu skautského hnutia

1970

vzniká skupina Archscout, ktorá sa zaoberá skúmaním a archivovaním skautskej histórie, začína pracovať v ilegalite a pokračuje až do roku 1989; v tomto období skupina realizuje prvé výskumy a publikácie k dejinám skautingu na území Československa pod vedením br. Jozefa Horkého (Marabu); zo Slovenska v skupine pracovali napríklad Ivan Janček (Maršal), Štefan Androvič (Šťuka), Ivan Jablonský (Stonoha), Miloš Navrátil (Kim), Vojtech Brabenec (Uzlík) a iní

1990

na podnet brata Štefana Androviča Šťuku vzniká Historická komisia Slovenského skautingu

1991

v apríli 1991 je HK oficiálne ustanovená Náčelníctvom SlSk, prvými členmi boli: Štefan Androvič (Šťuka) a Peter Janota (Slížik)

2000

predsedom komisie sa stal Peter Janota (Slížik); publikačne najaktívnejším členom bol v danom období Václav Rubeš (Akela) a Michal Milla (Myšiak)

2003

propagačné a publikačné aktivity komisie pri príležitosti 90. výročia skautingu na Slovensku

2010

Na podnet br. Alaha (z 5.3.2009) z rady Dospelých skautov a skautiek SlSk sa popri Rade DSaS ustanovila Historická komisia Slovenského skautingu s projektovým zámerom a jeho cieľom: ponúknuť skautskej verejnosti ucelený materiál, ktorý bude popisovať a zachytávať historické udalosti a vývoj skautingu na Slovensku v období od roku 1913.

Dňa 16.9.2010 sa po prvýkrát stretla HK v Ružomberku v zložení: Jízdny Miroslav Ing., Mikloš Jozef, Navrátil Miloš, Rubeš Václav, Zemek Stanislav, Janota Peter. Od tohto dátumu sa komisia pravidelne stretáva raz za štvrťrok.

2019

dnešné zloženie Historickej komisie SlSk: Jozef Mikloš (Mufi) – predseda, Peter Janota (Slížik), Miroslav Jízdny (Orim), Stanislav Zemek (Stanley), Mária Bičová (Iskra), Vojtech Brabenec (Uzlík), Jozef Červený (Grizly), Juraj Ozábal (Atašé), Michal Novák (Číňan), Rastislav Lukáč (Orol), Daniel Blažko (Jastrab)

Vo februári 1997 brat Václav Rubeš Akela
založil skautské múzeum v Ružomberku

Hlavné poslanie múzea

– zachovať doklady o skautskej činnosti v strednej Európe
– priblížiť historický vývoj skautingu na Slovensku a vo svete
– zhromažďovať, archivovať, spracovávať a propagovať
dejiny skautingu a skauting na Slovensku.

Prezentácia HK na XVII. sneme Slovenského skautingu

Pozrite si prerozprávanie prezentácie historickej komisie na XVII. sneme Slovenského skautingu, ktorý sa konal v dňoch 6. až 8. októbra 2017 v Banskej Bystrici. Prezentuje člen historickej komisie, Rastislav Lukáč Orol.

Naše poslanie

01

skúmať,
zromažďovať
a archivovať

02

spracovávať
a propagovať

DEJINY SKAUTINGU A SKAUTING NA SLOVENSKU

03

približovať
historický
vývoj

SKAUTINGU NA SLOVENSKU A VO SVETE

04

zachovať
doklady o
skautskej
činnosti

V STREDNEJ EURÓPE

Contact Us

Návrat hore