Opustil Nás Lumír Sládek

3. januára 2024 │ Robert Sládek

S ľútosťou v srdci sme prijali správu, že v piatok 29.decembra 2023 vo večerných hodinách vo veku 91 rokov nás opustil brat LUMÍR  – Lumír František Sládek, duša skautingu v Novom Meste nad Váhom.

Narodil sa v Prahe 9.mája 1932. So skautingom začínal ako vášnivý čitateľ dobrodružných príbehov ešte počas protektorátneho zákazu v Prahe (pravdepodobne v r.1942) v ilegálnej skupine Jaroslava Foglara – pražskej „dvojke“ (vtedy pod záštitou dorastu Klubu Českých Turistů), kde dostal meno „Drobeček“. Neskôr prešiel do „jedenáctky“ – cyklistického oddielu, ale po vojne s rodinou odišli hospodáriť na Slovensko. Po štúdiách si založil rodinu v Nitre a usadil sa v Novom Meste nad Váhom. Tam sa v r.1968 podieľal na obnove skautingu v Novom Meste nad Váhom ako oddielový vodca. I počas rokov zákazu 1970-1989 aktívne rozvíjal ideály skautingu – výchovou v rodine, zbieraním a šírením dostupných materiálov a mnohými kontaktami s vtedajšími činovníkmi a mnohými stretnutiami najmä v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom.

A tak samozrejme už od začiatku roku 1989 sa spolupodieľal na znovuoživení skautingu v Československu. V auguste 1989 znovuzakladal 52. OS klub v Trenčíne. V novembri 1989 sa oficiálne rozbehla prípravná činnosť a vo februári 1990 aj fyzicky zakladá a vedie 1.oddiel katolíckych skautov v Novom Meste nad Váhom. Postupne sa myšlienka skautingu v meste rozrástla na 15. zbor Javorina Nové Mesto nad Váhom. Až do vysokého veku, kým vládal, viedol družinu skautov pod novomestským zborom. Pravidelne zabezpečoval od počiatkov šírenie Betlehemského Svetla v Novom Meste a okolí. Aj s oldskautmi v Trenčíne sa často stretávali. Svoj talent v kreslení a písaní uplatnil pri tvorbe mnohých skautských pamätných grafík, skautských príručiek, záznamov o histórii skautingu a pod. Jeho syn a mnohí ďalší sú živými dôkazmi jeho skautského ducha v celoživotnom diele.

Za svoju dlhoročnú obetavú skautskú činnosť bol ocenený a vyznamenaný:

  • Za skautskú vernosť II.stupňa;
  • „Skautská láska“ ;
  • „Služba skautingu“ 3.stupňa

 

Ing. Róbert Sládek (Robo-RyS)

R.I.P.

S naším bratom sa rozlúčime v piatok 5.januára 2023 v Novom Meste nad Váhom o 11,00hod sv.omšou v rím.kat. kostole Narodenia P.Márie a o 12,30hod pri pohrebných obradoch v Dome smútku na cintoríne.

Contact Us

Návrat hore