Opustil nás brat Jazvec

3. decembra 2023 │ Peter Janota - Slížik

Jozef Minarič, brat Jazvec alebo Dodo, sa narodil 10.2.1970, vyrastal v Bratislave – Ružinove. Po obnove skautingu v roku 1990 sme sa stretli u brata Boniša (brat Sup) na skautskom stretnutí v Prievoze, neskôr sme u neho skladali skautský sľub (ja po druhý raz). Brat Boniš bol v tom čase poverený funkciou okresného vodcu pre okres Bratislava II (neskôr mestská časť Bratislava Ružinov).

Hneď od začiatku sme si niektorí (vekovo mladší) vodcovia vymieňali informácie, ako viesť skautské oddiely, ako rozbehnúť skauting v Ružinove, a v roku 1991 sme zrealizovali prvý skautský tábor na Vývrati, neďaleko obce Kuchyňa. Jazvec bol vodcom 12.oddielu skautov. Od roku 1992 (Hostinec pri Kremnici) sme robili tábory aj so skautkami a včielkami. Od roku 1993 sa nám podarilo s Jazvecom a bratom Strempom vybaviť skautskú klubovňu na Mesačnej ulici, ktorá funguje až dosiaľ.

Každý ďalší rok sme spolu organizovali letné skautské tábory až do roku 1995, približne vtedy Jazvec odovzdal vedenie oddielu, a stal sa vodcom Bratislavskej skautskej rady (BSR), lebo sa chcel viacej venovať starším skautom – roverom. BSR pod vedením Doda a Paľa Makýša, spolu s ďalšími sestrami a bratmi, rozbehla mnoho aktivít, získali do prenájmu chatu Kačín (majiteľ Bratislavské lesy), na vyššej úrovni zrealizovali Bratislavské skautské dni (s celoslovenskou účasťou), a na týchto a ďalších podujatiach sa stretávali najmä roveri z Bratislavy, čo motivovalo mladých ľudí pokračovať v skautovaní.

Neskôr, počas funkčného obdobia náčelníka Jozefa Šteffeka (Zelinkára), pracoval brat Jazvec tiež na ústredí Slovenského skautingu, a tiež pomáhal, napríklad pri príprave a moderovaní skautského snemu.

Počas týchto rokov prežitých v skautingu sme sa stali s Jazvecom priateľmi, aj keď sa naše cesty neskôr uberali iným smerom, Dodo sa plne venoval svojej rodine a práci.

Niekedy v júli v roku 2020 Dodovi diagnostikovali vážne ochorenie. Postupne absolvoval liečby, ale neskôr sa jeho stav zhoršil, a dňa 2.12.2023 brat Jazvec skonal.

Dodo, ostávaš v našich srdciach, teda v srdciach mnohých kamarátov a kamarátok, skautských bratov a sestier.

Ján Pokorný – Johany
V Bratislave 2.12.2023

Contact Us

Návrat hore