SKAUTSKÉ ROVNOŠATOVÉ ODZNAKY

05. september 2019 │ PREŠOVSKÝ KORZÁR

NA SLOVENSKU ZATIAĽ OJEDINELÁ PUBLIKÁCIA V KTOREJ SÚ SPRACOVANÉ VŠETKY SKAUTSKÉ ROVNOŠATOVÉ ODZNAKY, KTORÉ SA POUŽÍVALI NA SLOVENSKU. KNIHA JE ROZDELENÁ NA NIEKOĽKO ČASTÍ.

Obsahuje:

  • Odznaky príslušnosti. Táto kapitola sa zaoberá sľubovými, klobúkovými (čiapkovými), klopovými, domovenkami a opaskovými sponami.
  • Odznaky činovníckej spôsobilosti. Obsahuje odznaky vodcovské, inštruktorské, lesných škôl.
  • Odznaky skautskej zdatnosti.
  • Odznaky záslužné (služobné roky, čestné odznaky,…).
  • Odznaky skautských organizácií nábožensky, národnostne, či inak orientovaných.

Ide o špecifickú odbornú publikáciu, ktorá doposiaľ si nik netrúfol spracovať a  hlavne medzi zberateľmi chýbala. Je aktuálna aj pre českých skautských zberateľov, nakoľko do roku 1939 bola skautská odznaková tvorba pre obe naše krajiny totožná.

Záujemcovia si môžu knihu objednať v Scoutshope alebo na našich stránkach tu:

Contact Us

Návrat hore