Radostné dni slovenskej mládeže

21. september 2020 │ RUDO LIESKOVSKÝ

PREČÍTAJTE SI ZAUJÍMAVÝ DOBOVÝ ČLÁNOK Z NEPOLITICKÉHO TÝŽDENNÍKA ŠARIŠ, KTORÝ OPISUJE ATMOSFÉRU PRVÝCH SLOVANSKÝCH TÁBOROV, KTORÉ SA NA PRELOME JÚNA A JÚLA ROKU 1931 KONALI V PARKU PRAŽSKEJ STROMOVKY A NA CÍSARSKOM OSTROVE.

„MNOHÍ Z NÁS ČITATEĽOV, PRI PRÁCI, DENNEJ LOPOTE A V STREDU SAMÝCH BOJOV O ŽIVOT, KEĎ VŠADE VIDÍME TOĽKO NENÁVISTI, ANI SI NEVIEME PREDSTAVIŤ, AKÝ SVIATOK ZAŽILA NAŠA MLÁDEŽ, SVIATOK, KDE TAK ÚPRIMNE BOLO MANIFESTOVANÉ ZA LEPŠIU BUDÚCNOSŤ NAŠU A SLAVIANSTVA VÔBEC...“

Citácia prameňa:
Lieskovský, Rudo. Radostné dni slovenskej mládeže. In Šariš, 1931, roč. 2, č. 29, 18. júl 1931, s. 2.

Contact Us

Návrat hore