Prešovské múzeum predstaví sto rokov skautingu na východe

05. september 2019 │ PREŠOVSKÝ KORZÁR

PREŠOV. NOVÁ VÝSTAVA V RÁKOCIHO PALÁCI MAPUJE STO ROKOV SKAUTINGU V PREŠOVE A NA VÝCHODNOM SLOVENSKU. HNUTIE PREŽILO AJ NAPRIEK ZÁKAZOM TOTALITNÉHO REŽIMU.

Návštevníci tu nájdu množstvo historických dokumentov, vzácnu fotodokumentáciu a rôzne skautské predmety.

Organizátorom výstavy je Východoslovenská oblasť Slovenského skautingu v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove.

Aj napriek trom zákazom

Skautské hnutie má vyše 110-ročnú históriu.

Pre slovenských skautov a skautky bol však podľa kurátora výstavy Michala Nováka významným medzníkom rok 1919.

Vznikali vtedy prvé slovenské skautské oddiely, a to nielen v Prešove, ale napríklad aj v Žiline či v Bratislave.

Podľa neho sa tak začala písať bohatá história skautingu aj v regióne východného Slovenska, napriek tomu, že totalitné politické režimy mu neboli naklonené.

„Ak si uvedomíme, že skautské hnutie bolo u nás trikrát zakázané, tak všetky vystavené predmety, fotografie či dokumenty sú naozaj vzácne,“ uviedol kurátor výstavy Michal Novák.

Vlajky, rovnošaty aj významní skauti

Ako ďalej vysvetlil, medzi najhodnotnejšie predmety patria prvorepublikové skautské vlajky, ktoré sa podarilo zachrániť v dobách zákazu.

Zaujímavou časťou výstavy je podľa neho aj prierez vývoja skautských rovnošiat alebo zbierka skautských odznakov od najstarších, z 20. rokov, až po tie súčasné.

„Snažili sme sa tiež priblížiť výrazné skautské osobnosti z nášho regiónu. Budeme radi, ak táto výstava inšpiruje návštevníkov, ktorých predkovia boli v minulosti skautmi a poskytnú nám kópie fotografií či inej pozostalosti, ktorá sa u nich zachovala,“ doplnil predseda Historickej komisie Slovenského skautingu Jozef Mikloš.

Výstava je tematicky rozdelená do piatich období.

Začína sa rokom 1919 a rozvojom skautského hnutia počas prvej Československej republiky a posledným obdobím je obnova skautingu po 17. novembri 1989 až po súčasnosť.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok o 17.00 hod. v priestoroch Rákociho paláca.

Pre návštevníkov múzea bude prístupná do 5. októbra 2019.

Organizátorom výstavy je Východoslovenská oblasť Slovenského skautingu. Výstava sa mohla uskutočniť len vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja a ústretového postoja Krajského múzea v Prešove. Za to im od východoslovenských skautov a skautiek patrí veľká vďaka.

zdroj 1: Korzár Prešov
zdroj 2: RTVS

Contact Us

Návrat hore