KNIHA „S ĽALIOU V SRDCI“

05. september 2019 │ PREŠOVSKÝ KORZÁR

BOHATÁ HISTÓRIA SKAUTINGU V REGIÓNE VÝCHODNÉHO SLOVENSKA SA ZAČALA PÍSAŤ V ROKU 1914. VÝCHODOSLOVENSKÁ OBLASŤ S PODPOROU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA VYDALA KNIHU POD NÁZVOM „S ĽALIOU V SRDCI“ V KTOREJ ZAZNAMENÁVA STOROČNÉ DEJINY SKAUTSKÉHO HNUTIA V TOMTO REGIÓNE (V SÚČASNOSTI PREŠOVSKÝ A KOŠICKÝ KRAJ).

Kniha je písaná formou literatúry faktu a sú v nej zaznamenané všetky dostupné informácie, ktoré sa podarilo získať. Je rozdelená do niekoľkých kapitol. Zaznamenáva počiatky skautingu ešte v dobe Uhorska. Skautské hnutie sa ale na východe Slovenska plne rozvinulo až po vzniku Československa. Samostatnú časť tvorí obdobie 2. Svetovej vojny, kedy na našom území bol skauting zakázaný a účasť východoslovenských skautov v protifašistickom odboji. Ďalšia časť obsahuje prvé obnovenie v roku 1945, aj perzekúcie skautských činovníkov po nástupe komunizmu. Zdokumentované je ak krátke obdobie z rokov 1968 – 1970. Posledné kapitoly obsahujú druhú obnovu skautingu v roku 1989 a históriu skautského hnutia po vzniku Slovenskej republiky. Kniha obsahuje informácie o najvýznamnejších skautských činovníkoch v regióne. Okrem spracovaného textu je v publikácii uverejnené množstvo fotografií a dokumentov.

Aj keď najviac informácií obsahuje o Zväze junákov – skautov a skautiek Republiky Československej a jeho nástupníckych organizáciách Slovenský junák a Slovenských skauting sú v knihe uvedené aj všetky dostupné informácie o ďalších skautských organizáciách (katolícky skauting, proletársky skauting, židovský skauting, skautské spolky národnostného charakteru), ktoré na území východného Slovenska pôsobili.

Záujemcovia si môžu knihu objednať v Scoutshope alebo na našich stránkach tu:

Contact Us

Návrat hore