Opustila nás naša sestra MUDr. Eva Siracká, najstaršia skautka na Slovensku

22. február 2023 │ Peter Janota - Slížik

Patrila k tým vzácnym ľuďom, ktorých život bol zmysluplný, nasledovaniahodný a inšpiratívny pre mnohých.

Siracká (rod. Veselá) Eva MUDr., DrSc. (*1.5.1926 – +21.2.2023) Narodila sa v Uherskom Hradišti. Ešte počas detstva sa rodina presťahovala do Trenčína. Od roku 1939 žila v Bratislave, kde jej otec pôsobil na Najvyššom súde. Skautovať začala ako jedenásťročná v Trenčíne, k čomu ju priviedla Lýdia Jurajová, pôsobiaca vtedy ako vodkyňa skautského oddielu. Nadšenie pre skauting a jeho poslanie sa prejavilo najmä v roku 1938 v čase mobilizácie pri príprave rôznych pomocných prác, keď sa Československo pripravovalo na prípadnú vojnu. Po prerušenej činnosti skautingu na Slovensku v dôsledku politických zmien, čo trvalo až do ukončenia 2.svetovej vojny, zapojila sa v roku 1945 do jeho obnovy. Už ako činovníčka bola poverená úlohou súvisiacou so stykom so zahraničím. V roku 1946 absolvovala Lesnú školu v medzinárodnom skautskom tábore vo Švajčiarsku, kde Československo nadviazalo veľa nádejných kontaktov, ktoré však pre 2. likvidáciu skautingu po roku 1948 nemohli byť oficiálne využité. Ešte pred touto neželateľnou zmenou uskutočnila sa v Československu návšteva Lady Baden Powell a pri jej krátkom pobyte na Slovensku bola jej sprievodkyňou a tlmočníčkou. Po dvadsiatich rokoch prerušenia skautingu zapojila sa opäť do jeho obnovy,

ale pracovné povinnosti ako lekárky a vedeckej pracovníčky v onkológii jej nedovolili zúčastniť sa aktívne na jeho reforme. Lekárske povolanie jej učarovalo už v detstve, Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave ukončila v roku 1951. K onkológii sa dostala počas praxe v bratislavskom Onkologickom ústave sv. Alžbety. v roku 1953 pôsobiť na rádiologickom oddelení Onkologického ústavu. V rokoch 1956 až 1958 získala špecializáciu v rádiológii I. a II. stupňa. V roku 1990 založila Eva Siracká dnes už známu neziskovú organizáciu Ligu proti rakovine (LPR). Stala sa jej prezidentkou a túto funkciu vykonávala  veľa rokov. Propagovala však vždy jeho význam pre spoločnosť. Svoju činnosť obmedzila iba na stretnutia a podujatia 1. oddielu oldskautiek v Bratislave. Ako prezidentka Ligy proti rakovine bola v roku 1997 iniciátorom myšlienky zapojiť slovenský skauting do celonárodnej zbierky Deň narcisov na podporu boja proti rakovine. V priebehu 27 rokov existencie tohto podujatia, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 16 000 dobrovoľníkov z celého Slovenska, má slovenský skauting svojou účasťou veľký podiel na jeho úspešnosti.

Vyznamenania a ocenenia:

 • 1983Národná cena za prácu venovanú rádiologickému výskumu.
 • 1998 Krištáľové krídloocenenie v kategórii Medicína a veda
 • 2000Rad Ľudovíta Štúra triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii so zameraním na rádioterapiu, a za hlavný prínos pri vzniku Ligy proti rakovine a jej aktivity, prebrala z rúk prezidenta SR Rudolfa Schustera
 • 2002 Humánny čina roka
 • 2006Pribinov kríž triedy, za významné zásluhy a rozvoj SR v oblasti zdravotníctva, odovzdaný prezidentom SR Ivanom Gašparovičom
 • 2006 Ocenenie Žena 21. storočia v rámci udeľovania ocenení Ženy roka za celoživotný prínos pre zastupovanie slovenských žien vo svete
 • 2007Cena Samuela Zocha za rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja
 • 2008- Pocta Honour of ekotopfilm Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji – ekotopfilm 2008, za humánne aktivity a celoživotné dielo
 • 2011- Počas 64. Valného zhromaždenia WHO, ktoré sa konalo 19. mája 2011 v Ženeve, získala MUDr. Eva Siracká ako prvá Európanka prestížne ocenenie Sasakawa – cena pre zdravie.
 • 2014Služba skautingu stupeň
 • 2015 jej Európsky parlament (EP) udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine Cenu európskeho občana 2014.

Setra Eva, budeš navždy zapísaná v našich srdciach. Nech Ti je zem slovenská ľahká.

Česť Tvojej pamiatke.

Posledná rozlúčka so zosnulou sestrou Evou Sirackou, bude 27.januára 2023 o 14,45 v bratislavskom krematóriu

Contact Us

Návrat hore