Opustil nás brat Atašé

20. august 2022 │ Peter Janota - Slížik

V podvečer 19.8.2022 k nám skautskými tam tamami prišla smutná správa. Náš brat Jozef Ozábal – Atašé nás po veľmi ťažkom úraze navždy opustil.

Narodil sa 29.11.1950 v známej skautskej rodine Ozábalových. Jeho otec, spolu so svojimi siedmimi bratmi skautovali. Strýko br. Atašého Vladimír, bol vodcom Ústrednej lesnej školy  Slovenského katolíckeho skautingu. Ďalší strýko Laco (skautsky Cooz) bol spolutvorcom zborníku táborových piesní (tridsiate roky), kreslil známe skautské pohľadnice a bol spoluautorom dnešného sľubového odznaku (slovenskej skautskej ľalie). Jeho strýko Ľudovít bol v rokoch 1968 – 1990 zástupcom náčelníka Slovenského Junáka a bol nositeľom Radu Strieborného vlka.

Brat Atašé začiatkom 90-tich rokov spolu s bratmi Ďurčanským, Valovičom a ďalšími obnovoval skauting v Trnave. Bol prvým zborovým vodcom 1. zboru Trnava po obnovení skautingu. Od roku 2013 bol až do svojej smrti členom Historickej komisie SlSk. V rámci Historickej komisie sa venoval skautingu v Trnave, v Zlatých Moravciach, histórii skautskej rodiny Ozábalových, históriou Lesných škôl Slovenského katolíckeho skautingu. Vytvoril tiež na internete tému „Skautské pamätné miesta“ a navrhol niekoľko pamätných tabúľ. Na internete sprístupnil preklad holandskej príručky skautskej praxe.

Mimo skauting sa tiež historicky zaoberal životom svojho otca – slovenského vojaka, potom účastníka SNP, ktorého bojovú pozostalosť obsiahle a podrobne spracoval a zverejnil, jeho práca upresňovala niektoré časti profesionálne spracovanej histórie SNP, ale historici neprejavili o jeho nové zistenia očakávaný záujem.

Bolo nám cťou, milý brat Ataše, spolupracovať s Tebou na poli skautskom aj historickom.

Nech Ti je zem slovenská ľahká!

Za Historickú komisiu
Peter Janota – Slížik

Contact Us

Návrat hore