Najstarší skaut na Slovensku

16. január 2023 │ Peter Janota - Slížik

7. januára t.r. sa dožil brat MUDr. Ladislav Kálman (br. Jamboree) krásnych 99. rokov. Bol obnoviteľom a okresným vodcom skautingu v Rimavskej Sobote. O skautingu v tomto regióne aj napísal stručnú históriu. Na fotografiách sú rimavskosobotskí skauti, v kruhu ktorých br. Jambore oslavoval

(Foto br. Előd Vörös)

Contact Us

Návrat hore