Storočie s ľaliou

28. august 2019 │ MICHAL NOVÁK - ČÍŇAN

SLOVENSKÉ SKAUTSKÉ ODDIELY VZNIKLI V ROKU 1919 NIELEN V PREŠOVE, ALE AJ V INÝCH MESTÁCH NA SLOVENSKU, NAPRÍKLAD V ŽILINE ČI V BRATISLAVE. TÝMTO ROKOM SA ZAČALA PÍSAŤ BOHATÁ HISTÓRIA SKAUTSKÉHO HNUTIA V NAŠOM REGIÓNE. AJ NAPRIEK TOMU, ŽE TOTALITNÉ POLITICKÉ REŽIMY SKAUTINGU NEBOLI NAKLONENÉ A POČAS TOHTO OBDOBIA BOLA SKAUTSKÁ ČINNOSŤ TRIKRÁT ZAKÁZANÁ.

Výstava mapuje sto rokov skautingu v Prešove a na východnom Slovensku. Je tematicky rozdelená do piatich období. Začína rokom 1919 a rozvojom skautského hnutia počas 1. Československej republiky. Mapuje prvý zákaz činnosti v dobe 2. svetovej vojny a účasť skautov v protinacistickom odboji. Ďalšou časťou je obdobie po druhej svetovej vojne, ktoré bolo ukončené s nástupom komunistickej diktatúry. V krutých 50 – tých rokoch bolo mnoho skautov a skautiek väznených v komunistických žalároch. Nasleduje krátke obdobie obnovy skautingu v rokoch 1968 – 1970. Posledným obdobím je obnova skautingu po 17. novembri 1989 a súčasnosť, kedy sa skautské hnutie na východnom Slovensku už 30 rokov môže slobodne rozvíjať. Výstava obsahuje množstvo historických dokumentov, vzácnu fotodokumentáciu a množstvo skautských predmetov.

Organizátorom výstavy je Východoslovenská oblasť Slovenského skautingu. Výstava sa mohla uskutočniť len vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja a ústretového postoja Krajského múzea v Prešove. Za to im od východoslovenských skautov a skautiek patrí veľká vďaka.

Storočie s ľaliou v Prešove

Contact Us

Návrat hore