Slovenský skauting v Rimavskej Sobote 1914-1994

29. december 2019 │ OR SKAUTOV V RIMAVSKEJ SOBOTE

PRVÝ RIMAVSKOSOBOTSKÝ SKAUTSKÝ ODDIEL VZNIKOL PRI GYMNÁZIU V ROKU 1914 S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM.

Vzhľadom na prvú svetovú vojnu v roku 1914 sa jeho činnosť zamerala najmä na humanitnú pomoc ranených na železničnej stanici a vo vojenskej nemocnici, ktorá bola umiestnená v budove gymnázia.
Keď v roku 1918 vznikla I. Československá Republika tento oddiel nezanikol, ale existoval aj v rámci Československého Junáka ako II oddiel maď. RS pri gymnáziu.

Brožúrku o skautingu v Rimavskej Sobote si môžete stiahnuť tu…

Contact Us

Návrat hore