Skauting v regióne Zlaté Moravce

20. september 2020 │ BLAŽENA BIELIKOVÁ

Diplomová práca sestry Blaženy Bielikovej – Blažky má svoju historickú aj didaktickú časť. Z hľadiska skautskej histórie je zaujímavá predovšetkým tá časť prvej kapitoly, v ktorej autorka spracuváva históriu skautingu v okrese Zlaté Moravce.

Celú publikáciu poskytujeme na stiahnutie tu…

Ako citovať diplomovú prácu:
Kozolková, Blažena. Skauting v regióne Zlaté Moravce – aplikácia témy na vyučovaní dejepisu : diplomová práca. Nitra: UKF, 2017. 85 s.

Ako citovať diplomovku ako internetový elektronický zdroj:
Kozolková, Blažena. Skauting v regióne Zlaté Moravce – aplikácia témy na vyučovaní dejepisu : diplomová práca [online]. Nitra: UKF, 2017. 85 s. Dostupné na internete: <https://www.koreneskautingu.sk/skauting-v-regione-zlate-moravce/>.

COPYRIGHT © 2017, Blažena Bieliková (rod. Kozolková)

Contact Us

Návrat hore