Skauting v Piešťanoch v 20. storočí

21. september 2020 │ ONDREJ HALÁDIK

Na základe starých skautských kroník, osobných spomienok, fotografií, novín a časopisov o skautingu a Piešťanoch autor spracoval dejiny skautského hnutia v Piešťanoch od jeho vzniku v prvej polovici 20. storočia až po  súčasnosť.

Celú publikáciu poskytujeme na stiahnutie tu…

Ako citovať diplomovú prácu:
Haládik, Ondrej. Skauting v Piešťanoch v 20. storočí : diplomová práca. Bratislava: UK, 2019. 82 s.

Ako citovať diplomovku ako internetový elektronický zdroj:
Haládik, Ondrej. Skauting v Piešťanoch v 20. storočí : diplomová práca [online]. Bratislava: UK, 2019. 82 s. Dostupné na internete: <https://www.koreneskautingu.sk/skauting-v-piestanoch-v-20-storoci/>.

COPYRIGHT © 2019, Ondrej Haládik

Contact Us

Návrat hore