Skauting v Košiciach

9. Marec 2021 │ Michal Novák - Číňan

Dňa 1. marca 1921 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza prvého 50-členného slovenského skautského oddielu v Košiciach, ktorý viedol br. Greiner. O rozvoj skautingu v Košiciach sa hneď v jeho začiatkoch zaslúžil český činovník, daňový úradník František Bečvář. V septembri zakladá bývalý taliansky legionár, český skaut, Václav Bubeníček 21. klub oldskautov Jánošíkovi chlapci Košice.

Neskôr vedenie preberá Emil Štembera – Jánošík. Prvý dievčenský oddiel košických skautiek vzniká 16. decembra 1921 a zakladá ho sestra Uhríková. Skautská činnosť v Košiciach je naozaj bohatá, skautské hnutie sa rozrastá, vzniká dokonca miestne združenie ZJS RČS – Košický skaut na čele s riaditeľom gymnázia Karolom Murgašom.

Contact Us

Návrat hore