HISTÓRIA SKAUTINGU V TRENČÍNE

26. marec 2023

            História skautingu v Trenčíne je bohatá. Prvý skautský oddiel v meste vznikol  v roku 1915, ešte v dobe Rakúsko – Uhorskej monarchie. Založili ho stredoškolský učiteľ Imre Szabó a armádny nadporučík Pál Orbán.

            Aj za prvej Československej republiky, po vojne, v rokoch 1968 – 1970 a nakoniec aj po poslednom obnovení v roku 1990 je Trenčín významným skautským centrom v regióne. Z Trenčína pochádzajú významní činovníci, či činovníčky. V rokoch 1992 a 2001 bol Trenčín aj miestom konania skautských snemov.

            Skautskou históriou sa zaoberá člen Historickej komisie Slovenského skautingu Ing. Vojtech Brabenec – Uzlík. Svoje práce publikuje na http//trencan.6f.sk/os 52/001 – publikacie.htm, alebo aj webovej stránke www.52.klub old skautov Junák považský v Trenčíne. Na týchto stránkach sú zverejnené práce aj ďalšieho skautského historika, dnes už nebohého Ing.Arch. Štefana Androviča, napr.:

  • O histórii leteckého skautingu v prácach Letecký skauting, či Leteckí skauti na Slovensku
  • O vodnom skautingu: 1.oddiel vodných skautov Trenčín a Vodný skauting na Slovensku
  • O iných skautských organizáciách: Skauti práce a Spartakovi skauti, Skauti DTJ (RTJ), Čs. obec junákov voľnosti (Čs.OJV), Federácia československých skautov,
  • Woodcraft a iné neskautské zálesácke organizácie
  • Skauting v Rusku a prvých rokoch existencie socialistického štátu

Z Uzlíkovej tvorby na stránke 52. OS klubu  Trenčín nájdete články:

    –   ZO SKAUTSKEJ HISTÓRIE, trenčanskej aj slovenskej (samostatná stránka)
    – SKAUTSKÁ PRAX
    – Trenčiansky 52. klub oldskautov JUNÁK POVAŽSKÝ –  zborník (TTT4) k    90. výročiu založenia klubu.
    –  Posledný odkaz Baden – Powella
   – Stretnutia na Skurečene 1989
   – Brat náčelník Maršal – RNDr. Ivan Janček, CSc.
   – Brat Stuka – Ing. arch. Štefan Androvič, CSc. (životopis z pera českých bratov; niektoré veci by si zaslúžili spresnenie)
   – Brat Ing. Lojzo Janza – rukopis,  civilný životopis zakladateľa prvého slovenského   skautského časopisu Buď pripravený
    – Brat Beszedes – člen prvého skautského oddielu v Komárne 1913, potom činovník      na strednom Považíz febr.1991, plánujem prepis do strojopisu + fotku)
    – Brat Miloš Navrátil – Kim
    – Ondrej Kadlec – trenčiansky červený skaut
     – Táta Plajner – (prierez životopisom podľa datumov)  (rukopis z jari 1989, nečíta sa ľahko, prepis do strojopisu zatiaľ neplánujem)
    – Zoznam trenčianskych skautských kroník (neúplný)
    – Historická kronika 1. odd. vodných skautov v Trenčíne 1949 – 1950
    –  Naše skautské známky (1990)

Na stránke, ktoré spravuje br. Uzlík nájdete zaujímavé príspevky nielen z lokálnej histórie skautingu, ale aj z histórie skautingu v Československu, aj vo svete.

                                                                                                                      Historická komisia

Contact Us

Návrat hore