História 1. oddielu Baden – Powella Bratislava

15. február 2020 │ PETER JANOTA - SLÍŽIK

Sto rokov organizovaného skautingu v Bratislave  a celú túto dobu tu pracuje 1. skautský oddiel Baden Powella. Je to jediný oddiel, ktorého životnosť na Slovensku nie je prekonaná. Pracoval vo všetkých obdobiach, kedy mohol. Vznikol v roku 1919 a pracoval do roku 1938. Potom v rokoch 1945- 1950; 1968 – 1970 a napokon jeho činnosť bola obnovená v roku 1990.

Prečítajte si zaujímavé kapitoly zo storočnej histórie tohto oddielu. Celú publikáciu poskytujeme na stiahnutie tu…

COPYRIGHT © 2019, Peter Janota, Historická komisia Slovenského skautingu

Contact Us

Návrat hore