80 rokov skautingu v Prievidzi 1924 – 2004

21. september 2020 │ MÁRIA ŠIMKOVÁ - MAŇKA A KOL.

Pri príležitosti 80. výročia založenia skautingu v Prievidzi autorský kolektív pod vedením sestry Márie Šimkovej – Maňky spracoval a vydal historickú publikáciu, aby tak vzdal hold všetkým bratom a sestrám, ktorí sa zaslúžili o rozvoj skautingu v meste Prievidza a jeho okolí.

Celú publikáciu poskytujeme na stiahnutie tu…

Ako citovať publikáciu:
Šimková, Mária a i. 80 rokov skautingu v Prievidzi 1924 – 2004. Prievidza: SlSk, 14. zbor skautov a skautiek Watomika, 2004. 120 s.

Ako citovať publikáciu ako internetový elektronický zdroj:
Šimková, Mária a i. 80 rokov skautingu v Prievidzi 1924 – 2004 [online]. Prievidza: SlSk, 14. zbor skautov a skautiek Watomika, 2004. 120 s. Dostupné na internete: <https://www.koreneskautingu.sk/80-rokov-skautingu-v-prievidzi-1924-2004/>.

COPYRIGHT © 2004, 14. zbor skautov a skautiek Watomika v Prievidzi

Contact Us

Návrat hore