Začiatok skautského dobrodružstva

20. február 2023 │ Michal Novák - Číňan

20. február bol donedávna obyčajným dátumom v kalendári. No len pred pár mesiacmi sme zistili, že práve v tento deň si pripomíname vznik prvého organizovaného skautského oddielu na území Slovenska. Práve 20. februára 1913 vznikol na gymnáziu v Rožňave skautský oddiel. Viedol ho Miklós (Mikuláš) Komoróczy, učiteľ telocviku, etnograf, divadelník, ba i aktívny novinár. Oddiel aktívne pracoval približne do roku 1917, kým aj na tento región naplno nedoľahli útrapy 1. svetovej vojny. Dnes si pripomíname 110. výročie vzniku tohto oddielu a tým aj skautingu na území Slovenska.

Dokument si môžete stiahnuť tu…

Contact Us

Návrat hore