Stručný prehľad dejín skautingu na Slovensku

12. august 2019 │ PETER JANOTA - SLÍŽIK

Ako vznikol skauting a ako sa ďalej vyvíjal? Na túto otázku nám odpovedá história skautingu. Jeho zakladateľom bol lord Robert Stephenson Smyth Baden – Powell of Gillwell (B.P.). Už ako chlapec mal veľký vzťah k ľuďom, zvieratám, vtáctvu a k životu vôbec.

Contact Us

Návrat hore