Rad Strieborného vlka a Rad Strieborného trojlístka

29. december 2019 │ PETER JANOTA - SLÍŽIK

Zakladateľ svetového skautingu, sir Baden Powell lord of Gilwell, na otázku, čo je to skauting, by bez váhania odpovedal: „Skauting je hra!“ Pravda nie akákoľvek hra, akákoľvek honba za zážitkami niekedy diskutabilnej kvality, ale hra zmysluplná, ktorá mladého človeka zaujímavou formou vedie a vychováva zdravého, čestného, morálne vyspelého, vzdelaného a láskavého muža, či ženu. Nie náhodou sa preto bibliou skautingu, najmä jeho najmladšej generácie – vĺčat, stala rozprávková „Kniha džunglí“ Rudyarda Kiplinga, ktorá v zmysle týchto vlastností úspešne prevádza ľudské mláďa Maugliho, ťažkými životnými podmienkami a nástrahami divokej džungle. Vodcom, učiteľom a ochrancom okrem iných obyvateľov džungle, sa mu stal skúsený a neohrozený vodca vlčej svorky, ktorá ho prijala za vlastného.
Neprekvapuje preto, že „chiefscout“ za najvyššie vyznamenanie anglických skautov zvolil drobnú plastiku doprava kráčajúceho vlka, zavesenú na nákrčnej stuhe. Nie je to nik iný než Akela, vodca vlčej svorky. A doprava kráčajúci vlk je tiež symbolom vodcovského princípu výchovy uplatňovanom v skautingu.

Ďalšie informácie o týchto významných vyznamenaniach si môžete prečítať priamo v publikácii, ktorú poskytujeme na stiahnutie tu…

COPYRIGHT © 2019, Peter Janota, Historická komisia Slovenského skautingu

Contact Us

Návrat hore