Mapa registrácie z roku 1928

12. február 2020 │ MICHAL NOVÁK - ČÍŇAN

Na nasledujúcej mape je zoznam registrovaných oddielov Zväzu Junákov skautov RČS z roku 1928 a 1929, ktorý bol vypracovaný podľa dobových registrácií v časopise Buď pripravený a archívu historickej komisie Slovenského skautingu.

Michal Novák - Číňan

Contact Us

Návrat hore