Slovenskí katolícky skauti na 5. svetovom jamboree v Holandsku

4. marec 2019 │ Jozef Ozábal - Atašé

5. svetové jamboree v Holandsku – Vogelenzang
júl až 13. august 1937

Vogelezang (v preklade Spev vtákov) bola malá osada patriaca k obci Bloementál (v preklade Kvetinové údolie). Približne 25 km od mesta Amsterdam. Už aj podľa názvov vhodné miesto konania 5. celosvetového jamboree. Zúčastnilo sa ho viac ako 28 tisíc skautov z 54 krajín sveta.

Na toto celosvetové stretnutie skautov odišla aj výprava  československých skautov vo veku 14 až 18 rokov pod vedením skautských vodcov. Celkom 260 skautov a skautiek. V šiestich oddieloch. Jedným z oddielov bol aj počtom skromný oddiel Slovenských katolíckych skautov (SKS) pod vedením Alojza Maceka a Ladislava Močka, jeho zástupcu.  Duchovným radcom výpravy SKS bol Ján Dočekal, vodcami skautských družín bratia Ozábaloví. Ladislav (neskôr, v roku 1947 autor rozkresby dodnes používanej skautskej ľalie), Ján a Jozef. Fotografie z účasti SKS na tomto skautskom stretnutí sú práve z pozostalosti po Jozefovi Ozábalovi, skautskom vodcovi ZJSRČ a inštruktorovi VLŠ SKS v Belušských Slatinách. Skauti SKS prezentovali svoju rodnú krajinu výstavou modranskej keramiky, vajnorskými výšivkami, publikáciami vydanými spolkom sv. Vojtecha v Trnave a tiež rôznymi drobnými prácami skautov SKS. Výstavka bolo organizovaná vo vytvorenej čičmianskej izbe. V priestoroch výstavky boli skauti oblečený v slovenských krojoch. Skauti SKS zo Žiliny natočili na tomto jamboree film. Po návrate bol premietaný nie len v Žiline. Aj napriek súčasnej vedomosti o tomto filme sa členovia HKSLSK nevedia dopátrať po tomto dokumente resp.  o jeho osude. Existuje ešte? Ak viete, pomôžte informáciami pri jeho nájdení. Prípadné informácie posielajte na emailovú adresu HK SLSK: miklosjo@azet.sk!

Schéma táboriska konania 5. celosvetového jamboree, Holandkso, Vogelenzang 1937. Zdroj internet

Mapa okolia Amsterdamu, miesta konania 5. celostetového jamboree Holandkso, Vogelenzang 1937. Zdroj internet

 Časť tábora 5. celosvetového jamboree, Holandkso, Vogelenzang 1937. Zdroj internet

Výprava SKS na 5 svetovom jamboree. Zdroj Jozef Ozábal

A.B.Svojsík na 5. celosvetom jamboree. Zdroj Jozef Ozábal

B.P. Powel prichádza k rečníckej tribúne 5. celosvetom jamboree, Vogelenzang, Holandsko 1937.  Zdroj Jozef Ozábal

 B.P. Powel sa pozerá na more skautov. Zdroj Jozef Ozábal

B.P. Powel sa prihovára z rečníckej tribúny ku skautom, účastníkom 5 celosvetového Jamboree. Zdroj Jozef Ozábal

 Brat Horník na 5. celosvetom jamboree. Zdroj Skautský inštitút Praha

Sprievod československých skautov v sprievode polície. Zdroj Skautský inštitút Praha

Cestovný pas Jozefa Ozábala na Jamboree v Holandsku 1937_ vrchný prebal. Zdroj Jozef Ozábal

Cestovný pas Jozefa Ozábala na Jamboree v Holandsku 1937_príloha záznam o pridelení valút. Zdroj Jozef Ozábal

Cestovný pas Jozefa Ozábala na Jamboree v Holandsku 1937_príloha záznam o pridelení valút. Zdroj Jozef Ozábal

Cestovný pas Jozefa Ozábala na Jamboree v Holandsku 1937. Zdroj Jozef Ozábal

Cestovný pas Jozefa Ozábala na Jamboree v Holandsku 1937. Zdroj Jozef Ozábal

Časť kontongentu SKS, na 5. celosvetovom jamboree. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života SKS, Je čas obeda, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života SKS, Je čas obeda, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života SKS, Laco Ozábal hrá na gitaru. Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života SKS, Kuchár SKS, Jamboree 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života SKS, v táborovej kuchyni. Vľavo A. Macek, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života SKS, Jozef a Laco Ozábal (uprostred) s Holandskou novinárkou Ritou Van Loringen (vľavo). V pozadí Ján Ozábal. Zdroj Jozef Ozábal

Československý skauti a československé vlajky na zhromaždišti pred nástupom na defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Slávnostné defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Slávnostné defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Slávnostné defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Slávnostné defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Slávnostné defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Slávnostné defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Slávnostné defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Slávnostné defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Slávnostné defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Na defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Na defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Slávnostné defilé, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života, Ján Ozábal pred bránou afrických skautov. Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života, brána čínskych skautov, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života, v tábore írskych skautov, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života, brána mexických skautov, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života, , Nitriansky skauti ako cudzinci. Uprostred Zlatomoravecký skaut Jozef Ozábal aj z namaľovanými fúzikmi. Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Skautský inštitút Praha

 Z táborového života, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

 Z táborového života, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

 Z táborového života, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Skautský inštitút Praha

 Z táborového života, uprostred v krátkych nohavicia Jozef Ozábal. Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života,prvý z prava Jozef Ozábal a v pozadí zástupca vodcu SKS Ladislav Močko, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

 Z táborového života, skauti SKS v družnej debate so skautkami, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Z táborového života, skauti SKS v okolí tábora, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

 Z táborového života, skauti SKS na morskej pláži, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Vstupná brána do tábora SKS Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Totémový stĺp pravdeopdobne skautov z USA resp. južnej Ameriky,Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Ladislav Močko na výlete, Jamboré 1937 Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

 Laco Ozábal a Ján Ozábal v Prahe pri návrate z Jamboree 1937, Holandsko. Zdroj Jozef Ozábal

Zdanlivo nesúvisiaca fotka s témou. Tieto slovenské kroje však boli použité, podľa slov skautského vodcu Jozefa Ozábala, pri prezentácii Slovenska v rámci čičmianskej izby na 5. celosvetovom jamboree v Holandsku. Prvý zľava Jozef Ozábal. Zdroj Jozef Ozábal

Contact Us

Návrat hore