Brat Jozef Červený Grizzly oslavuje jubileum.

13. december 2020 │ PETER JANOTA - SLÍŽIK

Brat Grizzly zo Žiliny sa dožíva 90 rokov. Skautovať začal v Hradci Králové. Prešiel všetkými stupňami skautskej výchovy. Skaut, radca, čakateľ, vodca. To všetko stihol do druhého zákazu skautingu v roku 1950. Po obnove skautingu v roku 1968 sa zapojil do skautských prác v Žiline ako zborový a neskôr ako okresný vodca. Ako inštruktor SÚLŠ (Slovenská ústredná lesná škola) pôsobil na LŠ Klubina i Blatnica.

Po ďalšom obnovení skautingu v roku 1989 brat Grizly pôsobí v Žiline vykonáva funkciu okresného vodcu a inštruktora SULŠ na LŠ Ostré, Liptovské Revúce, Pšurnovice, Petrovice.

Stal sa členom Rady inštruktorov a neskôr jej predsedom. Bol vodcom Považskej oblasti aj Považskej oblastnej lesnej školy. Bol členom Historickej komisie Slovenského skautingu.

Za obetavú činnosť v skautingu mu boli udelené tieto vyznamenania:

  • Junácka hviezda
  • Tri prúty bratstva
  • Skautská láska
  • Skautská vernosť II. stupeň
  • Služba skautingu
  • Ďakovný list k storočnici skautingu

K jeho významnému jubileu mu blahoželáme a prajeme veľa zdravia

Za Historickú komisiu Peter Janota – Slížik

Contact Us

Návrat hore