5. svetové jamboree v Holandsku – Vogelenzang

4. november 2019 │ Jozef Ozábal - Atašé

29. júl až 13. august 1937

Vogelezang (v preklade Spev vtákov) bola malá osada patriaca k obci Bloementál (v preklade Kvetinové údolie). Približne 25 km od mesta Amsterdam. Už aj podľa názvov vhodné miesto konania 5. celosvetového jamboree. Zúčastnilo sa ho viac ako 28 tisíc skautov z 54 krajín sveta.

Na toto celosvetové stretnutie skautov odišla aj výprava československých skautov vo veku 14 až 18 rokov pod vedením skautských vodcov. Celkom 260 skautov a skautiek. V šiestich oddieloch. Jedným z oddielov bol aj počtom skromný oddiel Slovenských katolíckych skautov (SKS) pod vedením Alojza Maceka a Ladislava Močka, jeho zástupcu. Duchovným radcom výpravy SKS bol Ján Dočekal, vodcami skautských družín bratia Ozábaloví. Ladislav (neskôr, v roku 1947 autor rozkresby dodnes používanej skautskej ľalie), Ján a Jozef. Fotografie z účasti SKS na tomto skautskom stretnutí sú práve z pozostalosti po Jozefovi Ozábalovi, skautskom vodcovi ZJSRČ a inštruktorovi VLŠ SKS v Belušských Slatinách. Skauti SKS prezentovali svoju rodnú krajinu výstavou modranskej keramiky, vajnorskými výšivkami, publikáciami vydanými spolkom sv. Vojtecha v Trnave a tiež rôznymi drobnými prácami skautov SKS. Výstavka bolo organizovaná vo vytvorenej čičmianskej izbe. V priestoroch výstavky boli skauti oblečený v slovenských krojoch. Skauti SKS zo Žiliny natočili na tomto jamboree film. Po návrate bol premietaný nie len v Žiline. Aj napriek súčasnej vedomosti o tomto filme sa členovia HKSLSK nevedia dopátrať po tomto dokumente resp. o jeho osude. Existuje ešte? Ak viete, pomôžte informáciami pri jeho nájdení. Prípadné informácie posielajte na emailovú adresu HK SLSK: miklosjo@azet.sk!

Schéma táboriska konania 5. celosvetového skautského jamboree, Vogelezang, Holandsko 1937.
Zdroj: internet

Mapa okolia konania 5. celosvetového skautského jamboree Vogelezang, Holandsko 1937.
Zdroj: internet

Časť skautského mestečka – táboriska 5. celosvetového skautského jamboree, Vogelezang, Holandsko 1937.
Zdroj: internet

Fotodokumentácia z táborového života 5. celosvetového skautského jamboree, Vogelezang, Holandsko 1937:

Kontingent skautov SKS na 5. celosvetovom skautskom jamboree,
Vogelezang, Holandsko 1937.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.
Rozpoznaní účastníci vrchný rad druhy z ľava Jozef Ozábal, skautský vodca ZJSRČS a inštruktor lesných škôl SKS, štvrtý Alojz Macek, náčelník SKS, šiesty Laco Ozábal – COOZ, inštruktor lesných škôl SKS, siedmy Ladislav Močko a posledný vo vrchnom rade Ján Ozábal

A.B. Svojsík na jamboree.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi, ktorý je zároveň aj autorom

Sprievod československých skautov v sprievode polície.
Zdroj: Skautský inštitút Praha

B.P. Powell prichádza k rečníckej tribúne.

B.P. Powell sa z rečníckej tribúny prihovára ku skautom, účastníkom jamboree.

B.P. Powell sa pozerá na more skautov.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi, ktorý je zároveň aj autorom snímkov

14 fotografií zo slávnostného defilé na 5. celosvetovom skautskom jamboree, Vogelezang, Holandsko 1937.

Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi, ktorý je zároveň aj autorom

Československí skauti a československé vlajky na zhromaždišti pred nástupom na defilé.

Československí skauti a československé vlajky na defilé.

Zo skautského života na jamboree.

Nitriansky skauti ako cudzinci. Uprostred skaut zo Zlatých Moraviec Jozef Ozábal s namaľovanými fúzikmi.
Zdroj: Skautský inštitút Praha

Novinárka Rita van Loringen pred táborom SKS.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi,
ktorý je zároveň aj autorom snímkou.

Brat Horník, skaut ZJSRČS.
Zdroj: Skautský inštitút Praha

Z táborového života.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi

Z táborového života. Skauti SKS v družnej debate so skautkami.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života. Skaut SKS Ján Ozábal na obrázku vľavo.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Časť kontingentu skautov SKS na jamboree. Prvý rad, v činovníckej uniforme SKS Ladislav Močko, na korbe auta mimo neidentifikovaných skautov SKS aj skautský vodcovia Ján a Jozef Ozábaloví, – tretí a štvrtý zľava.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Ján Ozábal pred bránou juhoafrických skautov.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Brána čínskych skautov
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Pred bránou skautov z Mexika.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Pred bránou skautov zo Škótska. Jozef Ozábal – vrchný rad prvý sprava.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Totémový stľp.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Skauti SKS, Ladislav Močko – v pozadí a Jozef Ozábal prvý sprava, medzi zahraničnými skautmi.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života. Jozef Ozábal v rozhovore s inými skautmi.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života skautov SKS. Vstupná brána do tábora SKS
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života skautov SKS. Jozef Ozábal druhý zľava a Ján Ozábal prvý sprava diskutujú s účastníkmi jamboree pred vstupnou bránou tábora SKS
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života skautov SKS. Čas obeda
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života skautov SKS. V táborovej kuchyni. Vľavo Alojz Macek.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi

Kuchár SKS.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života skautov SKS. Ladislav Ozábal hrá na gitare.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života SKS, Jozef a Laco Ozábal (uprostred) s holandskou novinárkou Ritou Van Loringen (vľavo).
V pozadí Ján Ozábal.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Z táborového života. 3x skauti SKS na holandskej pláži.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Ladislav Močko na výlete.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Koniec 5. celosvetového skautského jamboree. Skautský bratia Ozábalovci v Prahe. Na fotografii Ladislav a Ján. Jozef za fotoaparátom.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Zdanlivo nesúvisiaca fotka s témou. Tieto slovenské kroje však boli použité, podľa slov skautského vodcu Jozefa Ozábala, pri prezentácii Slovenska na 5. celosvetovom jamboree v Holandsku. V v rámci čičmianskej izby . Prvý zľava Jozef Ozábal.
Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Cestovný doklad – Československý pas skautského vodcu Jozefa Ozábala použitý na vycestovanie do Holandska

Zdroj: pozostalosť po skautskom vodcovi Jozefovi Ozábalovi.

Contact Us

Návrat hore