JUBILANT

13. január 2021 │ Jozef Mikloš - Mufi

Brat  Ing. Miroslav Jízdný – Orim 13. januára oslávil pekné jubileum, 90–te narodeniny.  Je rodákom z južnej Moravy. Do skautského oddielu vstúpil v Židlochoviciach hneď po skončení  2. svetovej vojny v roku 1945. V roku 1947 absolvoval lesnú školu v Jinošove. Do zákazu skautingu pracoval na rôznych činovníckych postoch.

Po skončení lesníckej fakulty bol najprv pracovne zaradený v Lesnom závode Margecany, neskôr v Košiciach. Tam ho v roku 1968 zastihla aj krátka obnova skautingu, do ktorej sa zapojil. V roku 1969 viedol 2. oddiel skautov v Košiciach.

Do obnovy skautskej organizácie sa zapojil aj v roku 1990. Bol členom okresnej skautskej rady v Košiciach, ktorú aj niekoľko rokov viedol. Zapájal sa aj do publikačnej činnosti a bol redaktorom časopisu SKAUT, ktorý v tej dobe vychádzal v Košiciach. Ako inštruktor Slovenskej ústrednej lesnej školy prednášal na rôznych kurzoch. Podieľal sa na vzniku Východoslovenskej skautskej oblasti a zastával funkciu inštruktora. Dodnes je aktívnym členom Historickej komisie Slovenského skautingu.

Bohatá je jeho publikačná činnosť. V roku 1992 a 2003 vydal príručku Nováčikovská a v roku 2004 príručku Píšeme kroniku. Je odborníkom v oblasti heraldiky a faleristiky. V roku 1998 vydal publikáciu Skautské odznaky na Slovensku, Slovenská skautská symbolika (2003), Skautské rovnošatové odznaky (2017). Je autorom aj najnovšej knihy Rady a vyznamenania českého a slovenského skautingu.

Za svoju nezištnú činnosť v prospech rozvoja skautského hnutia na Slovensku bol vyznamenaný:  striebornou medailou Za vernosť, prvým stupňom Služba skautingu, zlatou medailou Syrinx a jubilejnou medailou k 20. výročiu vzniku Východoslovenskej oblasti. Je členom Čestného oddielu VSO.

Do ďalších rokov bratovi Orimovi celý kolektív Historickej komisie praje mnoho úspechov, zdravia a pohody.

                                                                        Jozef Mikloš – predseda HK

Contact Us

Návrat hore