Vznik a činnosť prvých skautských oddielov na území Slovenska

9. apríl 2021 │ Michal Novák - Číňan

Práca je zameraná na vznik a vývoj skautského hnutia na dnešnom území Slovenska v období rokov 1913 – 1918. Mapuje vznik najstarších oddielov na našom území a prináša nové informácie o ich vzniku a činnosti.

Dokument si môžete stiahnuť tu…

Contact Us

Návrat hore